วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การเขียนตัวเลขแทนจำนวน


ตัวเลข  คือ  สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนเพื่อแสดงจำนวน

ในการเขียนแทน ตัวเลข ในแต่ละประเทศ อาจมีการเขียนแตกต่างกัน เช่น
ไทย
ฮินดูอารบิก
โรมัน
1
I
2
II
3
III
4
IV
5
V
6
VI
7
VII
8
VIII
9
IX
๑๐
10
X

ในระบบตัวเลขฮินดูอารบิก เราใช้ตัวเลข 10 เป็นสัญลักษณ์ คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่ง ตัวเลขทั้ง 10 ตัวนี้เราเรียกว่า เลขโดด  และเราสามารถนำเลขโดเหล่านั้นมาเขียนแทนจำนวนใดๆ โดยใช้ ค่าประจำตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่
เจ็ด
หก
ห้า
สี่
สาม
สอง
หนึ่ง
ชื่อตำแหน่ง
หลักล้าน
หลักแสน
หลักหมื่น
หลักพัน
หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
ค่าประจำตำแหน่ง
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1
เขียนในรูเลขฐานสิบ
106
105
104
103
102
101
100 หรือ 1

ยกตัวอย่าง  จงเขียน 245,678 ให้อยู่ในรูปการกระจาย
วิธีทำ           245,678 = 200,000 + 40,000 + 5,000 + 600 + 70 + 8
                                  = (2 x 100,000) + (4 x 10,000) + (5 x 1,000) + (6 x 100) + (7 x 10) + (8 X 1)
                                                  = (2 x 105) + (4 x 104) + (5 x 103) + (6 x 102) + (7 x 101) + 8

                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น